Recepția lucrărilor de construcții: ce trebuie să știi

 

Recepția lucrărilor de construcții poate părea o etapă excesiv de birocratică, însă rolul său e important și nu trebuie subestimat. 

Acesta este momentul în care tu, ca proprietar, verifici dacă lucrările de construcție au fost desfășurate în conformitate cu contractul încheiat cu firma de construcții și cu documentația de proiectare și să identifici eventuale defecte, în vederea remedierii lor. 

Ulterior trebuie să te ocupi și de intabularea casei, de aceea am creat un articol dedicat.

Iată tot ce presupune recepția finală a unei construcții, dar și un proces verbal de recepție servicii de acest tip:

 

1.Ce este recepția lucrărilor de construcții

 

Recepția lucrărilor de construcții = „un proces complex prin care se certifică, în condiţiile legii, finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor construcţii noi sau a unor intervenţii la construcţii existente, cu respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile şi în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi ale documentelor prevăzute în cartea tehnică a construcţiei” (art. 1, Regulament privind recepția construcțiilor)

Recepția lucrărilor de construcții nu este o simplă formalitate, încheierea sa având implicații pe plan legal atât pentru tine, cât și pentru constructor. Prin încheierea actului aferent, declari faptul că a avut loc îndeplinirea obligațiilor l-a care s-a angajat constructorul, în conformitate cu contractul încheiat în prealabil. 

 

receptia lucrarilor de constructii legenda casei

 

2.Cadru legislativ – recepția lucrărilor de construcții

 

H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora publicată în Monitorul Oficial nr. 406 din 30 mai 2017

 

3.Despre recepția construcțiilor

 

Această procedură este necesară atât în cazul construcțiilor complet noi, cât și al intervențiilor la construcții existente, dacă a fost emisă o autorizație (fie ea chiar și de desființare).

Recepția lucrărilor de construcții se desfășoară în cele două etape:

 1. Recepția la terminarea lucrărilor: are loc la finalizarea construcției
 2. Recepția finală: are loc atunci când expiră perioada de garanție
Descarcă Gratuit pe e-mail: ambele modele în format PDF …

Menționăm că cele două tipuri de recepții pot avea loc de mai multe ori în cazul aceleiași construcții, cu condiția să fie făcute pentru părți independente sau distincte „din punct de vedere fizic și funcțional” din construcția respectivă, potrivit art. 4 din Regulament. 

De asemenea, modul de efectuare al recepției depinde de tipul clădirii. O casă face de obicei parte din categoria D (construcții de importanță redusă, conform art. 6 din Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor). 

 

4.Recepția lucrărilor de construcții în regie proprie

 

Unele persoane iau în considerare să-și construiască locuința în regie proprie, adică singuri sau împreună cu ajutorul neremunerat al familiei sau prietenilor și fără să angajeze o firmă de construcții. 

Chiar dacă cheltuielile mai mici pot fi atractive, această abordare aduce cu sine numeroase probleme, dintre care și unele legate de recepție. Mai exact, este imposibil să aibă loc recepția lucrărilor de construcții în regie proprie

Chiar dacă acest lucru nu este interzis în mod direct în lege, modul în care este reglementată recepția lucrărilor împiedică realizarea acesteia. 

În primul rând, executantul este definit ca „persoana juridică care, în calitate de parte contractantă, realizează lucrările contractate” – excluzând astfel posibilitatea ca proprietarul să fie totodată și constructorul. 

În al doilea rând, este obligatorie realizarea procesului-verbal, iar acesta trebuie semnat, printre alții, și de către executant. 

 

5.Comisie recepție casă

 

Pentru efectuarea recepției unei case, este necesară întrunirea comisiei, a cărei componență este stabilită prin lege:

 • un reprezentant ales de tine, care să acționeze ca președinte al comisiei
 • un reprezentant ales de autoritatea publică emitentă a autorizaţiei de construire
 • minim 1 și maxim 3 specialiști în domeniul construcțiilor, aleși de tine, alții decât cei care sunt implicați în proiectarea și construirea casei 

 

comisie receptie casa lucrari constructii legenda casei

 

6.Când se face recepția lucrărilor de construcții pentru casă

 

Este obligația firmei de construcție să te informeze cu privire la data terminării lucrărilor și să solicite efectuarea recepției. Această comunicare se face în scris, cu confirmare de primire. Executantul trebuie să facă acest lucru în cadrul perioadei de valabilitate a autorizației de construcție. 

Odată ce ai primit această înștiințare de la firma de construcții, ai la dispoziție 5 zile să faci următoarele:

 • să soliciți autorității publice care a emis autorizația de construire desemnarea unui reprezentant
 • să stabilești data, ora și locul întrunirii comisiei
 • să transmiți către Inspectoratul de Stat în Construcții (I.S.C.) următoarele: informarea scrisă primită de la firma de construcții; referatele realizate de proiectant și de dirigintele de șantier; valoarea fără TVA a lucrărilor executate

Atenție! Înainte de semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, trebuie să achiți integral sumele datorate către I.S.C. (cota de 0,5% din valoarea lucrărilor autorizate), conform art. 43 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții. I.S.C. va emite apoi o adeverință de efectuare a acestor plăți. 

De la primirea solicitărilor, există un termen de 10 zile ca să-ți fie comunicat numele reprezentantului autorității emitente a autorizației de construire. Odată ce ai primit toate comunicările, ai la dispoziție 3 zile să numești comisia de recepție și să trimiți data, ora și locul întrunirii sale tuturor membrilor. 

 

7.Ce verifică comisia în recepția lucrărilor de construcții

 

Ce verifică comisia în recepția lucrărilor de construcții legenda casei

 

Principalele activități desfășurate de comisie presupun verificarea următoarelor aspecte:

 • respectarea prevederilor autorizației de construcție, respectiv ale avizelor de construcție și condițiile autorităților publice relevante
 • respectarea prevederilor contractului și documentației de proiectare și de execuție
 • finalizarea lucrărilor indicate în contract și anexele acestuia
 • cartea tehnică a construcției și alte documente aferente proiectării și execuției
 • devizul general și documentele care indică valoarea finală a lucrărilor executate și cotele datorate către I.S.C.
 • adeverința primită de la I.S.C. de confirmare a plăților
 • certificatul de performanță energetică
 • procesul-verbal de recepție parțială (după caz)
 • referatele întocmite de proiectant și dirigintele de șantier
 • alte documente relevante

E important să ai în vedere acele acte necesare la recepție casă. Așa cum reiese din activitățile de mai sus, pe durata recepției trebuie să pui la dispoziția comisiei documentația de proiectare și execuție a construcției și alte documente relevante, dacă sunt cerute de aceasta. 

 

8.Ce trebuie să știi despre procesul verbal de recepție

 

Este deosebit de importantă încheierea corectă a oricărui proces verbal de recepție a lucrării, cu respectarea tuturor normelor aplicabile. Conform art. 34 din Regulamentul privind recepția construcțiilor, procesul-verbal poate fi anulat de o instanță competentă dacă este încheiat cu încălcarea unei prevederi legale. 

Regulamentul privind recepția construcțiilor conține mai multe tipuri de procese verbale de recepție: parțială, la terminarea lucrărilor, de suspendare a procesului de recepție și de recepție finală. Bineînțeles, ca să le folosești corect trebuie să cunoști diferențele dintre ele: spre exemplu, când folosești un proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor și când este nevoie de un proces verbal de recepție finală.

 

procesul verbal receptie lucrari constructii legenda casei

 

8.1.Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor vs. proces-verbal de recepție finală. Care este diferența?

 

Încheierea ambelor procese-verbale este necesară, dar fiecare corespunde unei alte etape: 

 • primul se semnează la terminarea efectivă a unei construcții
 • iar al doilea atunci când ia final perioada de garanție
Descarcă Gratuit pe e-mail: ambele modele în format PDF …

Un astfel de act poate fi considerat și un proces verbal de recepție calitativă, deoarece ar trebui să cuprindă observații și mențiuni cu privire la respectarea prevederilor contractuale și a documentației de proiectare. 

 

În regulamentul privind recepția construcțiilor , sunt incluse mai multe modele de procese-verbale:

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Abonează-te la newsletter, pentru a rămâne la curent cu ultimele noutăți
Casa ta in 9 pași